šefica - Dijana Čolaković
Adresa:
Trg Magnolija 1
Tivat
85320
Telefon:
Tel : +382 (0) 32/661-300